MUDr. Renata Kutrová

Výběrové řízení na rezidenční místo 2019

Vyhlašujeme výběrové řízení na rezidenční místo ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Vyhlašovatel a školitel:
PEDIATR OL s.r.o.- MUDr. Renata Kutrová
Ordinace pro děti a dorost
Slovenská 538/3
Olomouc 77900

Počet rezidenčních míst: 2

Obor: Pediatrie

Přihlášky doručte vyhlašovateli písemně nebo osobně do 23.7.2019 na adresu:
MUDr.Renata Kutrová
PEDIATR OL s.r.o.- Ordinace pro děti a dorost
Slovenská 538/3
Olomouc 77900 

K případným následujícím osobním pohovorům budou účastníci vyzváni hodnotící komisí elektronicky.

Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit absolventi/ky lékařské fakulty v oboru všeobecné lékařství s odbornou způsobilostí, lékaři/ky ve specializační přípravě, kteří doloží:

 • přihlášku do výběrového řízení (viz www.mzcr.cz, vyhláška 186/2009 Sb., příloha 1 – Přihláška. xls)
 • osobní dotazník (viz www.mzcr.cz, vyhláška č. 186/2009 Sb., příloha 2 – Osobní dotazník.xls) s jednou fotografií pasového formátu
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, ne starší 3 měsíců
 • výpis z Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
 • neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti (diplom)
 • potvrzení o zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Pediatrie
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud byla získána
 • přehled odborné praxe

Hodnotící kritéria:

 • formální předpoklady: úplné doložení všech požadovaných dokladů pro výběrové řízení
 • odborné předpoklady: kvalifikace, studijní výsledky
 • znalosti a dovednosti: znalost jazyků, práce na počítači
 • osobnostní předpoklady, zájem o práci v oboru Pediatrie

Způsob hodnocení uchazečů:
Hodnotící  komise posoudí splnění hodnotících kritérií. Celkové hodnocení bude ve škále 1 – 5, přičemž nejlepší je 1. Komise stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo.

Kontakt pro případné dotazy: MUDr. Renata Kutrová, r.kutrova@seznam.cz