MUDr. Renata Kutrová

Personální obsazení

MUDr. Renata Kutrová

Odborné vzdělání a kvalifikace
 • 1978 Promoce na Lékařské fakultě University Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství
 • 1983 Atestace 1. stupně z pediatrie
 • 1993 Specializační atestace z dětské kardiologie
Registrace a osvědčení
 • 1992 Osvědčení ČLK k výkonu soukromé praxe ve specializačním oboru pediatrie
 • 1993 Osvědčení ČLK k výkonu soukromé praxe ve specializačním oboru dětská kardiologie
 • 1996 Rozhodnutí Okresního úřadu Olomouc o registraci nestátního zdravotnického zařízení Ordinace pro děti a dorost a Dětská kardiologická ordinace
 • 2005 Licence ČLK pro výkon funkce lektora v lékařské praxi v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a v oboru dětská kardiologie
 • 2007 Diplom celoživotního vzdělávání ČLK s platností do r. 2012
 • 2007 Rozhodnutí MZ ČR o specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru dětské lékařství a v oboru dětská kardiologie
 • 2008 udělení akreditace MZ ČR pro obor specializačního vzdělávání Praktické lékařství pro děti a dorost
Zaměstnání dřívější a současné
 • 1978 - 1983 sekundární lékařka Dětské oddělení Přerov
 • 1983 - 1995 obvodní dětská lékařka Poliklinika Olomouc
 • 1993 - 1995 dětská kardiologická poradna Poliklinika Olomouc
 • 1996 - dosud privátní praxe: Ordinace pro děti a dorost, Dětská kardiologická ordinace, Slovenská 3, 779 00 Olomouc
Postgraduální kursy a stáže
 • 15. - 26.3.1999 Odborná stáž v prenatální echokardiografii v Dětském kardiocentru FN Motol, Praha
 • 18. - 22.2.2002 Odborná stáž v prenatální echokardiografii v Dětském kardiocentru FN Motol, Praha
 • 7. - 11.2.2005 Odborná stáž-Prenatální echokardiografie Institut postgraduálního vzdělávání, Praha
 • 20. - 23.9.2006 Echocardiography in Congenital and Pediatric Heart Disease, Leuven, Belgium
 • 10. - 13.10.2007 2nd European Echocardiography Course on Congenital and Pediatric Heart Disease, Prague, Czech Republic
 • 1. - 4.10.2008 2nd European Echocardiography Course on Congenital and Pediatric Heart Disease, Prague, Czech Republic
Pedagogická činnost
 • od r. 1996 výuka sestrer Zdravotní školy v Olomouci – praktická část
 • od r. 2003 dosud každoročně jmenována externí učitelkou Lékařské fakulty University Palackého pro výuku mediků a lékařů v předatestační přípravě v oboru dětské lékařství - praktická část
Vědecko-výzkumná činnost
 • 2000 účast na celoevropské studii účinku preparátu Ribomunyl firmy Pierre Fabre Medicament
Členství v odborných společnostech
 • Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
 • Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
 • Česká kardiologická společnost
 • Svaz ambulatních dětských kardiologů
 • Svaz ambulantních specialistů

MUDr. Noemi Záleská

Odborné vzdělání a kvalifikace
 • 1988 Promoce na Lékařské fakultě University Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství
 • 1991 Atestace 1. stupně z pediatrie
Registrace a osvědčení
 • 2003 Osvědčení ČLK k výkonu soukromé praxe ve specializačním oboru pediatrie
 • 2006 Osvědčení ČLK k výkonu soukromé praxe ve specializačním oboru urgentní medicína
 • 2007 Rozhodnutí MZ ČR o specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru dětské lékařství
Zaměstnání dřívější a současné
 • 1988 - 1991 sekundární lékařka Dětské oddělení Nemocnice Chrudim
 • 1991 - 1993 obvodní dětská lékařka Luže u Chrudimi
 • 1994 - 1995 sekundární lékařka Dětské oddělení Nemocnice Chrudim
 • 1999 - 2006 lékařka Územní záchrané služby v Olomouci, výjezdový tým
 • od r. 2003 vedoucí lékařka LSPP pro děti a dorost
Postgraduální kursy a stáže
 • 1999 Odborná stáž v prenatální echokardiografii v Dětském kardiocentru FN Motol, Praha

MUDr. Katřina Kutrová

Odborné vzdělání a kvalifikace
 • 2005 promoce na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, Praha
 • 2006 distanční doktorantské studium na Univerzitě Palackého, Olomouc
Zaměstnání dřívější a současné:
 • 2006 - 2008 asistent, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
 • 2006 - 2008 sekundární lékař, Dětská klinika, Fakultní nemocnice, Olomouc
 • 2006 - 2008 dětská nefrologická ambulance, Dětská klinika, Fakultní nemocnice, Olomouc
 • 2008 sekundární lékař, Novorozenecké oddělení, Fakultní nemocnice, Olomouc
Stáže v zahraničí:
 • 2001 oddělení traumatologie a pediatrie, Lékařská fakulta, Kaunas, Litva
 • 2002 všeobecné lékařství se zaměřením na pediatrii, Lékařská fakulta, Udine, Italie
Přednášková činnost:
 • 2007 28. pracovní dny dětské nefrologie, Havlíčkův Brod,
 • 2008 festival kasuistik, Luhačovice, aktivní účast
 • 2008 festival kasuistik, Košice, aktivní účast
 • 2008 29. pracovní dny dětské nefrologie, Dolní Morava

MUDr. Lubomír Dubrava

Odborné vzdělání a kvalifikace
 • 1993 Promoce na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství
 • 1996 Atestace 1. stupně z pediatrie
 • 2001 Specializační atestace z dětské kardiologie
 • 2006 Specializační atestace z neonatologie
Registrace a osvědčení
 • Osvědčení ČLK k výkonu lékařské praxe v oboru pediatrie
 • Rozhodnutí MZ ČR o specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru dětské lékařství, v oboru dětská kardiologie a v oboru neonatologie
Zaměstnání dřívější a současné
 • 1993 - 2001 sekundární lékař Dětské oddělení Nemocnice Třebíč
 • 2001 - dosud sekundární lékař Novorozenecké oddělení s JIRP FN Olomouc
 • 2001 - dosud odborný asistent Gynekologicko-porodnická klinika LF UP Olomouc
 • 2002 - dosud fetální echokardiografie Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN Olomouc
Postgraduální kursy a stáže
 • 28.11. - 9.12.1994 Odborná stáž v dětské anesteziologii a resuscitaci – ARO DN FN Brno
 • 19.2. - 1.3.1996 Odborná stáž v intenzivní péči v pediatrii – JIP DK FN Ostrava
 • 25. - 29.3.1996 Kurz před atestací I. stupně z pediatrie - Brno
 • 1. - 5.12.1996 Kurz - Srdeční onemocnění u dětí, diagnostika a léčba - KC FN Motol
 • 17. - 28.2.1997 Odborná stáž v dětské kardiologii – FN Brno, kardiologická amb. II. DIK
 • 15.1. - 26.3.1999 Odborná stáž v dětské kardiologii – Dětské kardiocentrum FN Motol
 • 17. - 19.6.1999 International Congress on Prenatal Cardiology - Praha
 • 29.11. - 10.12.1999 Školící místo v prenatální kardiologii - FN Brno, kardiologická amb. II.DIK
 • 16.10. - 24.11.2000 Odborná stáž v dětské kardiologii – Dětské kardiocentrum FN Motol
 • 4. - 8.12.2000 Kurz - Srdeční onemocnění u dětí, diagnostika a léčba – Dětské kardiocentrum FN Motol
 • 3. - 14.3.2003 Odborná stáž v prenatální echokardiografii – Kardiocentrum FN Motol
 • 26. - 28.11.2005 Ventilační podpora a surfaktant u novorozenců - Neonatologické odd. VFN Praha
 • 6. - 17.3.2006 Odborná stáž v neonatologii – Novorozenecké odd. s JIPN FTNsP Praha Krč
 • 10.2.2007 Kurz prenatální sonografie - Brno
 • 4.4.2007 Workshop on Fetal Heart Normality and Abnormality - Olomouc
 • 30.5.2008 Therapeutic Hypothermia for Hypoxic-ischaemic Encephalopathy - University of Bristol, Bristol, UK
 • 1. - 4.10.2008 3rd European Echocardiography Course on Congenital Heart Disease - Praha
 • 3.4.2009 Fetální echokardiografie, praktická aplikace, dopplerometrie během těhotentsví (aktivní účast) - Olomouc
Pedagogická činnost
 • od r. 2001 odborný asistent: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP Olomouc
Vědecko-výzkumná činnost
 • 2005-2008 Bezpečnost ultrazvuku v medicíně
 • 2006-dosud Doktorský studijní program Pediatrie – Erytropoeza a metabolismus železa u novorozence
Členství v odborných společnostech
 • Česká pediatrická společnost ČLS JEP
 • Česká neonatologická společnost ČLS JEP
 • Česká kardiologická společnost

Hana Helekalová - odborná dětská sestra

Odborné vzdělání a kvalifikace
 • 1975 maturita na Střední zdravotnické škole Emanuela Pöttinga v Olomouci - obor dětská sestra
 • 1991 absolutorium specializačního oboru Dětská sestra pro práci v územním zdravotním obvodě
Registrace a osvědčení
 • 2006 Osvědčení MZ ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra
 • 2006 Rozhodnutí MZ ČR o specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání dětské sestry
Zaměstnání dřívější a současné
 • 1975 - 1986 dětská sestra Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
 • 1986 - 1990 dětská sestra v jeslích Holečkova ul Poliklinika Olomouc
 • 1990 - 1996 dětská sestra v na dětském obvodě na Poliklinice v Olomouc i
 • od r. 1996 dosud dětská sestra v Ordinaci lékaře pro děti a dorost v Dětské kardiologické ordinaci
Pedagogická činnost
 • od r. 1996 výuka sester Zdravotní školy v Olomouci – praktická část v ordinaci dětského lékaře

Petra Entrová - odborná dětská sestra

Odborné vzdělání a kvalifikace
 • 1997 maturita na Vyšší odborné zdravotnické škole Emanuela Pöttinga v Olomouci - pomaturitní studium, obor dětská sestra
 • od r. 2008 studující Fakulty zdravotnických věd University Palackého v Olomouci, obor všeobecná sestra
Registrace a osvědčení
 • 2005 Osvědčení MZ ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra
 • 2006 Rozhodnutí MZ ČR o specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání dětské sestry
Zaměstnání dřívější a současné
 • 1997 - 2000 dětská sestra Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
 • 2000 - dosud dětská sestra v Ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost
 • 2003 - dosud dětská sestra v Dětské kardiologické ordinace
Přednášková činnost
 • 2008 Očkování v praxi PLDD - Konference Ošetřovatelství v praxi, FN Olomouc, vzdělávání nelékařských oborů