MUDr. Renata Kutrová

Ceník

Ceník úkonů

Vstupní a výstupní prohlídka (v zájmu zaměstnavatele). 200,- Kč
Vyšetření pro sportovní činnost. 100,- Kč
Potvrzení k nástavbovému studiu, studiu na střední škole, vysoké škole, univerzitě. první přihláška 150,- Kč,
každá další 50,- Kč
Potvrzení před nástupem do jeslí, mateřské školy. 80,- Kč
Vyšetření pro potravinářský průkaz, brigádu. 100,- Kč
Vyšetření pro žádost o řidičské oprávnění. 300,- Kč
Potvrzení pro dětskou rekreaci, tábor. 80,- Kč
Vyplnění úrazu, pojistky, bolestného. 100,- Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz. 300,- Kč
Vyšetření pro svářečský průkaz. 250,- Kč
Administrativní výkon -- vystavení duplikátu, potvrzení na vlastní žádost. 50,- Kč
Propíchnutí ušního boltce. 1 boltec 100,- Kč
2 boltec 200,- Kč
Aplikace očkovací látky, která není podána v rámci povinného očkování, vyšetření dítěte, aplikace očkovací látky, administrativní úkon. 100,- Kč

Ceník očkovacích látek

Připravuje se.

Poznámky

Rozsah zdravotní péče plně nebo částečně hrazené je konkretizován zákonem ČNR č. 550/91 Sb. O všeobecném zdravotním pojištění v úplném znění č. 295/93 Sb. a v nařízení vlády ČR č. 149/94 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád.

Ceny jsou stanoveny dle zákona č. 526/90 Sb. o cenách provádecí vyhlášky MF ČR č. 580/90 Sb. a navazujícího výnosu MF ČR.